1 Day Dispatch       Free Shipping World wide     Accept All major Card.

www.abrigoproducts.com

Electronics, Web Hosting, Clothing, and General Merchandise Online Loan.

Blog

view:  full / summary

Careers On Abrigo Products

Posted by mrchengkhan on February 16, 2014 at 10:10 AM Comments comments (45)

Ang Abrigo Products ay nanganga ilangan ngayun ng mga staff sa bubuksang office sa Bicol Legaspi Albay.

Kami rin ay nag hahanap pa ng mga taong gustong maging dealers namin sa aming mga produkto, maari kayong mag apply online o kaya naman ay mag apply sa pinaka malapit na branch sa inyong mga lugar maari ninyong makita sa aming Home PAGE ang mga lugar kung saan kami meroong opisina.

Ang mga interesadong mga aplikante at maaring tumawag sa amin sa 09078295562. para sa mga gustong mag dealer.

At sa mga gustong mag apply ng permanent position sa aming opisina maari ninyong ipadala ang inyong mga resume sa [email protected]

Mga available ng Posisyon:

Office Staff

Branch Manager

Branch Collector

Branch Dealers 


Best Regards:

Jay-Ar Abrigo

Company Owner


Rss_feed